Keramička aluminij titanat čahura spruve

  • Keramička aluminij titanat čahura spruve

    Keramička aluminij titanat čahura spruve

    Keramička aluminij titanat čahura spruveje ključni dio mašine za livenje aluminijuma pod niskim pritiskom.

    Keramička aluminij titanat čahura spruveis kritični dio mašina za livenje pod niskim pritiskom.Rastopljeni aluminijum se transportuje pritiskom iz peći za držanje preko usponske cijevi u kalup svakih 3-5 minuta.Aluminij titanat postaje idealan materijal za usponske cijevi zbog svog niskog koeficijenta toplinskog širenja, dobre otpornosti na toplinske udare i bez vlaženja rastopljenim metalima.