Porozno keramičko atomizirajuće jezgro

  • Porozno keramičko atomizirajuće jezgro

    Porozno keramičko atomizirajuće jezgro

    Porozno keramičko atomizirajuće jezgroe-cigareta ima karakteristike visoke poroznosti,visoka brzina vlaženja, otpornost na visoke temperature, štampano kolo sa debelim filmom, itd. Zagreva se brže i ravnomernije, a temperaturni opseg se kontroliše preciznije.Ove karakteristikepotpunije raspršivanje tečnosti inije lako proizvesti anksiozne opekotine.