Samopodmazujuća keramika

  • Samopodmazujuća keramička osovina i zaptivka vratila

    Samopodmazujuća keramička osovina i zaptivka vratila

    Samopodmazujuća keramička zaptivka osovine / osovinepoboljšali su svojstva materijala na osnovu održavanja izvorne visoke čvrstoće, otpornosti na kiseline i lužine i otpornosti na trenje proizvoda od aluminijevog oksida.Najveća karakteristika je smanjenje koeficijenta trenja.Osovine i brtve vratila koje koriste ovaj materijal pokazuju očigledne prednosti.Na primjer: duži vijek trajanja, manja buka, bolja stabilnost i bolja zaštita motora.

    Samopodmazujući keramički materijal sa mikro teksturom poboljšava sveobuhvatna mehanička svojstva Al2O3 keramičkog materijala.Žilavost loma i čvrstoća na savijanje smeđe samopodmazive keramičke osovine su 7,43MPa·m1/2 i 504,8MPa, respektivno, što je za oko 0,4% i 12,3% više od obične keramičke osovine od glinice, maksimalni koeficijent trenja je smanjen za oko 33,3% a minimalni koeficijent trenja je smanjen za oko 18,2%.