Kapacitivni keramički tlačni element

  • Kapacitivni keramički tlačni element

    Kapacitivni keramički tlačni element

    Kapacitivnikeramički tlačni element(CCP) je proizvod posvećen automobilskom tržištu.Proces preciznog oblikovanja je usvojen za normalizaciju proizvodnje senzorskih supstrata.Automatska rotaciona tunelska peć poboljšava stabilnost sinterovanja za proizvodnju boljih senzorskih podloga.Naša podloga ima visoku tačnost obrade i dobru stabilnost materijala, što može poboljšati kvalitet senzora.